Pasted Graphic 2
Pasted Graphic
Hållbarhetskommunikation

Crossroads Learning & Entertainment är en multimedial kommunikationsbyrå med fokus på hållbarhet - utmaningarna och möjligheterna - både inom organisationer och ute i världen.

Vårt mål är att hjälpa våra kunder att nå sina hållbarhetsmål genom bättre kommunikation med sina besökare, kunder, anställda, leverantörer, samhällen och andra intressenter.

Med hjälp av film och multimedia, Internet och interaktiva upplevelser, teater och ansikte-mot-ansikte möten, hjälper vi våra kunder att engagera, informera och inspirera sina målgrupper.


CROSSROADS NYHETER

KOMMUNIKATIONSSTÖD:
Utbildning skall löna sig.
Vi hjälper Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, med varumärkesutveckling och varumärkeskommunikation, samt arbetar med medarbetare på kansliet - handledare, forskare, kommunikatörer, analytiker och andra - att stärka deras förmåga att verbalt presentera och argumentera för Sacos ståndpunkter. Saco omfattar 22 förbund, som representerar över 630.000 akademiker, inklusive ekonomer, jurister, sjukgymnaster, civilingenjörer, läkare, lärare och andra medlemmar inom många andra yrken.

Hjärnan är ett fantastisk organ...
Den börjar fungera så fort du föds och fortsätter att göra det ända tills du ska stå inför en publik och tala." (John Mason Brown)  Så sant. Förmågan att tala inför en publik är inte något som de flesta av oss föds med. Oavsett om du har en publik på hundra eller bara en framför dig, så är kontroll över din röst och ditt kroppsspråk nyckeln till att få ditt budskap mottaget och förstått. Läs mer om våra kommunikationskurser. De är praktiska, minnesvärda, roliga och effektiva.

FILM
Carbon farming i Uganda.
Vi arbetar med våra kollegor på
U&We på en serie filmer om deras ZeroMission trädplanteringsprogram i Uganda. ZeroMission hjälper organisationer (t.ex., Max, Arla, Arvid Nordqvist, m.fl.) att kalkylera och hitta sätt att reducera sina koldioxidutsläpp, samt kompensera för det som är kvar genom att t.ex. plantera träd för koldioxidlagring i ett antal utvalda länder i Afrika, Asien och Sydamerika. Fördelarna går dock långt utöver koldioxidkompensation, och inkluderar livsmedelsförsörjning, utbildning, samhällsbyggande, fattigdomsbekämpning, och ekosystemtjänster. Se filmen här.

Hållbar avfallshantering.
Vi har arbetat med
Envac under många år. Envac uppfann, och är världsledande inom, automatiserad underjordisk sophämtning - en verkligt hållbar lösning för de stora utmaningar avfallshantering i världen står inför idag, särskilt i stadsmiljöer. Vi har just producerat en ny företagsfilm åt Envac som fokuserar på deras systemdesign och -implementeringsprocess.. Se filmen här.

INTERNET & INTERACTIVE
Världens största hållbara turistregion.
Mulan Weichang är en region som ligger 350 kilometer nordväst om Peking i Kina, på gränsen till Inre Mongoliet. Vår kund, Sustainable Lifestyle Sweden har fått i uppdrag av Weichang att utveckla detta 10.000 kvadratkilometer stora område till en modell för hållbarhet. Här skall turism, livsmedelsproduktion, transport & logistik, energi, vattenresurser och avfallshantering utvecklas med hänsyn till regionens naturmiljö, mänskliga resurser, och kultur. Crossroads utvecklar en interaktiv webbplats och kommunikationsplattform för projektet som skall informera och engagera projektets alla intressenter - från investerare, lokala myndigheter, partners och underleverantörer, till de människor som kommer att besöka Weichang eller bo och arbeta där. Vi har även producerat Sustainable Lifestyle Swedens hemsida. Besök Mulan här.

Från museidialog till medborgardialog.
Vårt DialogSystem, som har varit en stor succé i museer, har hittat ett nytt sammanhang - kommun och landsting. Tillsammans med kommunikationsbyrån
Hemma arbetar vi med infrastrukturprojektet Nya Ostkustbanan, som vill att enkelspåret mellan Gävle och Härnosand skall byggas ut till dubbelspår för att öka kapaciteten på transporterna och minska restiderna för människorna. Bakom Nya Ostkustbanan står nio kommuner längs Norrlandskusten, landstingen i Gävleborgs och Västernorrlands län samt Region Gävleborg och Länsstyrelsen i Västernorrland som också är projektägare. Vårt DialogSystem används både internt - med vår gruppdialogkomponent som främjar dialog mellan alla partners och intressegrupper, och externt - med vår mobiltelefon/QR-kodkomponent som främjar dialog med medborgarna i regionen.

Flytta bortom lagomlinjen.
Vill du bli inspirerad? Se vem som gör vad i näringsliv och hållbarhet på www.beyondtheline.org - “the video site for sustainable business intelligence.” Sponsrad av Serious Nature och Jochnick Foundation och utvecklad tillsammans med U&We. Vi har skapat en plats för dig att titta och lyssna på inspirerande intervjuer med ledare från näringsliv, vetenskap, NGO och den offentliga sektorn.Titta på trailern och en workshop-film här på vår filmsida.